hemom fÖretagetvÅra tjÄnsterKOntakta oss

Vi projekterar ditt uppdrag hela vägen

Vi utför installation av ventilation

Vi utför service både på våra egna och andras installationer

SERVICE & UNDERHÅLL

När man sätter en anläggning i drift, är det viktigt med regelbunden service för att bibehålla underhållsstatus och funktion. Ett serviceavtal med GK Ventilation är en väl värd investering. Vi erbjuder serviceavtal i form av förebyggande underhåll och felavhjälpning av såväl gamla som nya anläggningar, på våra egna och andras installationer. Tecknar du ett serviceavtal med oss vet du att service och underhåll görs när det ska, med de reservdelar och komponenter som krävs, på rätt sätt. Tack vare detta har vi stora möjligheter att förebygga driftstörningar, olyckor och samtidigt garantera ett optimalt utnyttjande av din anläggning. Om något mot förmodan skulle inträffa är vi snabbt på plats för att åtgärda felet.

Läs även om PROJEKTERING

© 2011 GK Ventilation | webdesign Paulins Projekt